Η ασφάλεια και η προστασία της ιστοσελίδας σας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για εσάς.

Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργική διαδικασία κατασκευής της ιστοσελίδας ή του e-shop σας, αναλαμβάνουμε το after sales support (ενημερώσεις Plugins, αναβαθμίσεις πλατφόρμας WordPress), ώστε να παραμείνουν λειτουργικά και ασφαλή στο διαδίκτυο.