Η εταιρική ταυτότητα δεν είναι μόνο ένα λογότυπο!

Είναι η διαδικασία με την οποία δημιουργούμε την ιστορία και την εικόνα μιας μάρκας.

Πρεσβεύει αυτό που λέει η επωνυμία σας, ποιές είναι οι αξίες σας, η δράση σας, πώς κοινοποιείτε το προϊόν σας και τι θέλετε να αισθάνονται οι άνθρωποι που το βλέπουν.